Florence Urban Jungle

“Florence Urban Jungle”
1st – 7th of April (8th the departure) – Florence (Italy)
21st – 22nd of January 2017 APV – Florence (Italy)

21. a 22. januára sa vo Florencii uskutočnilo prípravné stretnutie mládežníckej výmeny „Florence Urban Jungle“. Dohodli sa detaily výmeny, ujasnili sa požiadavky účastníkov a navštívili sa miesta na ktorých sa počas výmeny realizovali aktivity.

Samotná mládežnícka výmena povzbudila mladých ľudí zo Španielska, Talianska, Slovenska, Litvy a Lotyšska k aktívnemu zapájaniu sa do politického života, hľadaniu riešení na dosiahnutie reálnych zmien a tiež sociálnu inklúziu a porozumenie rôznych kultúr medzi krajinami, využitím neformálneho vzdelávania, outdoorových aktivýt, workshopov a prezentácií vedených odborníkmi.