EROE

“EROE Expose ourselves to Risk and Opportunity in Exchanging values”
1st – 7th of September 2017 (departure 8th in the morning) – Florence (Italy)
7th-8th of July 2017 APV – Florence (Italy)

7. – 8. júla sa vo Florencii uskutočnilo prípravné stretnutie pre projekt “EROE Expose ourselves to Risk and Opportunity in Exchanging values”, kde partnerské organizácie diskutovali o priebehu a jednotlivých krokoch projektu, o úlohách a zodpovednosti účastníkov a partnerov z každej krajiny.
V dňoch od 1. do 7. septembra sa uskutočnila samotná mládežnícka výmena, ktorej zameraním bolo poskytnúť účastníkom viaceré prvky globálneho vzdelávania pre ich rozvoj, účastníci sa vidali na „cestu hrdinu“, ktorá ich mala vystaviť riskom a príležitostiam. Výmena posilnila mládež tým, že jej dodala vedomosti a schopnosti viesť miestne záležitosti, poskytla možnosť vytvoriť priateľstvá aj medzi rôznymi krajinami a kultúrami, rozvinula jej schopnosti vedenia, sebavedomie a motiváciu zmeniť budúcnosť k lepšiemu.