EU+Activ

Poiana Negrii, Romania, 1-13 March 2018

Mládežnícka výmena trvajúca od 1. – 13. marca v Rumunsku bola zameraná na aktívnosť mladých ľudí v lokálnych komunitách, záujem mladých ľudí o politiku.

Účastníci získali mnohé poznatky prostredníctvom rôznych aktivít. Na vlastnej koži si vyskúšali akým spôsobom funguje dohadovanie v parlamente, vedenie politickej debaty, návrh riešení. Zistili, že je to mnoho zložitejšie a komplexnejšie ako to na prvý pohľad vyzerá. Tiež sa stretli s miestnymi NGO, ktorý sa s nimi podelili och skúsenosti a poznatky.

Veľkou pridanou hodnotou projektu je tzv. follow up activity. Účastníci mali za úlohu spraviť niečo čo zlepší život v ich komunite. Slovenský tím sa rozhodol že vyzbiera odpadky v okolí. Tento cieľ sa im podarilo splniť a sme na nich veľmi hrdí.