Zisťujeme čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
DSC 0516

Včera, dňa 02. 12. 2022, sa uskutočnil v poradí druhý workshop pre študentov z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.

Spoločne sme začali deň príjemnou a interaktívnou aktivitou – kocky kedy účastníci tímovo skladali lego na posilnenie tímovej spolupráce ale aj prekonávanie znevýhodnení ich tímových účastníkov. Nasledovala prezentácia prác jednotlivých tímov. Každý tím nám predstavil svoj projekt, progres, ktorý počas doby od prvého workshopu dosiahol a pozreli sme sa aj na projektové zámery, ktoré členovia študentského tímu spolu so školiteľom pripomienkovali a dali náležitú spätnú väzbu. Jednotlivé tímy dostali hneď aj čas na zapracovanie pripomienok do projektu. Konzultovali svoju prácu aj s učiteľmi a už spomínané pripomienky zohľadňovali vo svojej práci.

Všetky tieto aktivity predčili krátkej teórii ohľadom marketingu. Školiteľ Lukáš Hrošovský nás uviedol do problematiky marketingu. Venovali sme sa jeho funkciám, podstate a konkrétnym formám.

Po tejto zaujímavej fáze školenia sa účastníci znova vrátili do tímov, kde dopĺňali svoj projektový zámer o nové informácie, ktoré nadobudli počas krátkej predošlej prednášky, plus vypracovávali časový harmonogram svojej práce.

Pred posledným bodom rozvrhu školenia nám tímy predostreli svoj finálny výsledok projektového zámeru, ktorý dosiahli a budú sa ním riadiť počas trvania celého projektu. Tentokrát sa do pripomienkovania a spätnej väzby znova zapojili všetci účastníci workshopu, čím dostali príležitosť na diskusiu.

Účastníci ďalej dostali domácu úlohu, ktorá bude ich zadaním práce  až do nasledujúceho workshopu. Na úplný záver všetci účastníci zábavnou formou pomocou How to feel today odovzdali spätnú väzbu na celý workshop, aby sme vedeli čo do budúcna zlepšiť a zatraktívniť.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

5df804f57111e 1