Bezpečne nielen na nete

workshop 5

Dňa 30.11 sa konali 2 workshopy s témou “Bezpečne nielen na nete” pre 1.ročník na  Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava. Aktivity boli venované šikane a kyberšikane. Žiaci boli veľmi aktívny a zaujatý čo spôsobilo dobré konečné hodnotenie od nich. Keby sme mali viac času určite by diskusie s týmito žiakmi trvali dlhšie. Aj pani učiteľka hodnotila workshopy pozitívne

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.