Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
IMG 0172

Projektový manažment či marketing. To boli témy workshopu na strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste dňa 05. 12. Počas workshopu účastníci realizovali krátku timovú aktivitu na posilnenie tímovej spolupráce ako aj inkluzie. Neskôr sa účastníci dozvedeli čo znamená jednoduchý feedback a ten si aj vo svojich tímoch dávali aby si aktivitu vyskúšali v praxi. 

Teoretickou časťou workshopu bola prezentácia o marketingu kedy študenti sa dozvedeli čo všetko je obsahom marketingu a ako sa marketing robí. 

Pred záverom workshopu študentom bol predstavený projektový zámer, formulár na písanie projektu a spoznali ako sa takýto formulár vypisuje a čo je dôležité. Záver patril hodnoteniu workshopu, ktoré bolo pozitívne.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

5df804f57111e 1