Bezpečne nielen na nete

Mesiac december sme sa zamerali na jednu z aktuálnych tém, ktorá sa žiaľ čoraz viac týka žiakov na školách, dokonca nielen na druhom stupni, ale badať ju už aj medzi menšími deťmi. So žiakmi základných škôl v Kysuckom Novom Meste sme diskutovali o šikane ako takej. Cieľom prednášky bolo pomôcť deťom dozvedieť sa niečo viac o šikanovaní, vedieť rozlíšiť, kedy hovoríme už o šikane, pomôcť im naučiť sa ako pomôcť jeden druhému, čo robiť v prípade ak k šikane dôjde. Lektor nášho mládežníckeho centra SYTEV Pavol Konštiak viedol rozhovor s deťmi veľmi pútavou formou. Deti vťahoval do diskusie nenásilne, ľahko, rôznymi jednoduchými otázkami. Rozhovor doplnil zaujímavými skutočnými príbehami a tiež videami o šikane.

Počas mesiaca December sme navštívili základné školy Clementisova a Dolinský Potok. Na prednáškach sa spolu zúčastnilo 150 žiakov, ktorých prednáška tak zaujala, že im nevadil ani zvonček skončenia hodiny. Chceli pokračovať v prednáške ďalej, no čas nám to však nedovolil.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.