Zaži dobrovoľníctvo so SYTEVOM

V Mestskom divadle v Žiline sa konala konferencia pod názvom ZAŽI DOBOROVOĽNÍCTVO. Na tomto podujatí sa stretlo niekoľko organizácií, ktoré sa líšia od učebnicového výkladu, písomiek a známkovania. Mladých ľudí vzdelávajú inými metódami a odovzdávajú vedomosti inak – prostredníctvom skúseností. Na tejto konferencii mala miesto aj mládežnícka organizácia SYTEV z Kysuckého Nového Mesta. 

Študenti Stredných škôl prišli na konferenciu, aby sa dozvedeli bližšie o dobrovoľníctve, ako funguje táto činnosť a ako sa dá do takejto mimovládnej organizácie prihlásiť. 

V rámci tejto možnosti, sme mladým ľuďom vysvetlili a priblížili našu činnosť a hlavne našu prácu s dobrovoľníkmi. 

Oceňujeme záujem mladých ľudí, ktorí sa chcú učiť a vzdelávať. 

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.