Vzdelávanie dobrovoľníkov

  • Post author:
  • Post category:KDC 2020

Workshop sa začal po krátkom energizeri, vďaka ktorému sa zúčastnení správne naladili na nasledujúce aktivity. V úvodnom vstupe sme sa venovali téme dobrovoľníctvo. Pozornosť sme zamerali najmä na osobnosť dobrovoľníka a na to, akými vedomosťami a zručnosťami a postojmi by mal oplývať ideálny dobrovoľník. Prítomní účastníci niekoľkými vetami napísali, čo pre nich znamená dobrovoľníctvo. Potom sa rozhovorili o svojich skúsenostiach, o tom, čo oni urobili pre dobrovoľníctvo a naopak, čo vďaka nemu získali.

Nasledoval krátky coffee-break, po ktorom účastníci rozdelení do 4 skupín navrhovali plán dobrovoľníckych aktivít. Po odprezentovaní všetkých nápadov sme vytvorili spoločný plán dobrovoľníckych aktivít na tohtoročný týždeň dobrovoľníctva, ale aj na rok dopredu. Po krátkom zhrnutí sme workshop ukončili.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

MŠ a IUV članky