Daruj notebook, zlepši prístup k vzdelaniu (Dobrovoľníctvo v regiónoch)

Sekcia pre mládež Žilinského samosprávneho kraja v priebehu novembra 2020 zorganizovala peknú aktivitu, ktorej cieľom bolo vyzbieranie notebookov pre žiakov a študentov škôl na území Žilinského kraja. Pandemická situácia negatívne vplýva nielen na zdravotnícky systém a ľudí v prvej línii. My všetci sme svojim spôsobom obmedzení a musíme sa vedieť adaptovať na rôzne zmeny každý deň. Vzdelávací systém sa presunul do online prostredia, podobne ako to bolo v prvej vlne pandémie. Keďže nie všetky deti majú prístup k počítačom a notebookom, Sekcia pre mládež pod záštitou Rozvojovej agentúry pripravila zbierku notebookov pre tých, ktorí ich potrebujú. Po celom kraji poverila 9 koordinátorov organizácií neziskového sektora, na adresy ktorým bolo možné poslať alebo iným spôsobom doručiť notebook.

V rámci žilinského okresu sa podarilo vyzbierať 5 notebookov a 1 počítač. Organizátori vyslovujú veľké ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podujali na tomto projekte.

ZSK DARUJ NT FB 500x500 1
daruj
1
Obdarovanie študenta zo SŠ v Čadci notebookom.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo ŽSK farebné 300x142 png 1
Rozvojová Agentúra 2
logo sekcia pre mládež žsk 1