Stretnutie dobrovoľníkov

  • Post author:
  • Post category:KDC 2020

Stretnutie sa konalo v YC|Mládežníckej klubovni. Na stretnutie prišlo 6 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Na úvod sa dobrovoľníci predstavili a povedali pár viet o sebe. Po úvode sa začal program, počas ktorého bol dobrovoľníkom predstavený SYTEV a jeho činnosť. Dobrovoľníci dostali školenie o dobrovoľníctve, jeho víziu a princípy. Potom dobrovoľníci prezentovali svoje silné a slabé stránky, ako by sa chceli zlepšiť a rozvíjať svoje kompetencie. Podľa ich záujmu im boli predstavené oblasti spolupráce, ktorým by sa mohli venovať. Nasledovala prestávka na občerstvenie, po ktorej sa dobrovoľníci rozhodli, v ktorých oblastiach by chceli pomáhať. Stretnutie sa skončilo posedením s dobrovoľníkmi.

IMG 1328
IMG 1333
MŠ a IUV transparent 1