Volunteering Opportunities

Názov Erasmus+ tréningového kurzu bol Volunteering Opportunities a prebiehal od 16. do 22. septembra 2019. Tréningový kurz sa odohrával v Solúne, Grécku. Účastníci boli ubytovaní v Stay Hybrid hostel na 3 High Street, Cathedral Plaza.

Na tréningovom kurze sa zúčastnili dvaja uchádzači zo Slovenska, ktorý sa naň prihlásili cez organizáciu Slovak Youth for Traveling Education and Volunteering.

Začiatok kurzu sme zahájili tak, že účastníci sa rozdelili do tímov a každý tím vysvetlil, čo si predstavuje pod pojmom dobrovoľníctvo. Každý si vytvoril svoju vlastnú definíciu a potom sme v dvojiciach prediskutovali výsledky a zistili správny význam mentoringu.

V rámci tohto projektu sme vytvorili tímy, ktoré mali brainstorming o super-mentorovi. Mentor by mal byť tolerantný, presvedčivý, flexibilný, pozitívny, spoľahlivý a nápomocný.

Následne sme spoločne vymedzili a diskutovali o tom, čo je to Európska dobrovoľnícka služba (European Voluntary Service) a Európsky zbor solidarity (European Solidarity Corps). Naučili sme sa o dobrovoľníckych možnostiach v týchto organizáciach a o ich funkciách.
V rámci projektu sme sa aj učili sa o rôznych dobrovoľníckych činnostiach a udalostiach. Ďalej sme sa stretli s Mirkom - dobrovoľníkom, ktorý sa stará o ľudí v núdzi. Vysvetlil nám, akým výzvam čelil, opísal vzťah so svojím mentorom a ako sa cíti ako dobrovoľník. Nakoniec sme zhodnotili, ktorú z vlastností opisujúcich mentoring už máme a ktoré z nich by sme mali viac rozvíjať.
 
Z rozhovoru s Mirkom sa účastníci dozvedeli, že  účasť na projekte Európskej dobrovoľníckej služby poskytuje bezpečnú skúsenosť, na ktorej má dobrovoľník možnosť zúčastniť sa bez obáv o pokrytie výdavkov na každodenný život.
 
Kurz sme zavŕšili zrekapitulovaním poznatkov, ktoré sme nadobudli a opísali sme naše pocity z účasti na projekte. Účasť na tomto kurze bola pre účastníkov prínosom v tom, že nadobudli poznatky o dobrovoľníctve a majú predpoklad na úspešný mentoring.
 
Tento tréningový kurz z celkového hľadiska hodnotíme pozitívne. Napriek tomu, že ho možno z hľadiska psychického nasadenia a koncentrácie považovať za náročný, bol pre nás prínosný. Jednotlivé cvičenia a workshopy boli taktiež náročné ale o to zaujímavejšie. Okrem už hore spomenutých prínosov sme spoznali rôzne metódy vzdelávania, lepšie poznať svoju osobnosť, alebo sme si definovali spôsoby, ktorými k vzdelávaniu pristupujeme ako jednotlivci. Taktiež sme spoznali rôzne typy ľudí z rôznych európskych kultúr, s ktorými sme prichádzali do interakcií a museli sme s nimi spolupracovať. Veľmi dobre taktiež hodnotíme lektorky, za ich vysokú profesionalitu, ústretovosť, priateľskosť, ochotu pomôcť poradiť a vždy pozitívny prístup. Cvičenia a úlohy boli vhodne vybalansované medzi indoorové a outdoorové a dobre sa dopĺňali s voľným časom. Aj po organizačnej stránke projekt zvládli veľmi dobre. Ubytovaniu, strave a ani materiálom na workshopoch sa len ťažko dá niečo vytknúť. Sme preto vďační, že sme sa tohto tréningového kurzu mohli zúčastniť, pričom sme sa mnohému priučili, spoznali nových kamarátoch a spoznali novú krajinu.