Tréningový kurz Overcoming Prejudice – Rumunsko

Predmetný tréningový kurz sa uskutočnil v čase od 7. do 14. mája 2022 v mestečku Manastirea Humorului v Rumunsku. V rámci neho sme sa ako skupina zložená z tímov Slovenska, Rumunska, Ukrajiny, Albánska, Arménska, Tuniska a Turecka venovali téme predsudkov, a to veľmi zaujímavým a inovatívnym spôsobom. Prostredníctvom rôznych prezentácii, workshopov, hier a výkladu sme sa naučili čo sú predsudky a ako proti nim bojovať.

Keďže metód zameraných na predsudky a boj proti nim bolo naozaj veľa, spomeniem pre mňa najzaujímavejšie. Jednoduchá, ale o to zaujímavejšia hra s názvom „feeling dice“ vyzerala nasledovne: mali sme 6 kariet, pričom každá karta predstavovala inú emóciu/životnú situáciu v súvislosti s predsudkami. Karta č. 1 predstavovala prekvapenie, karta č. 2 lásku, karta č. 3 šťastie, karta č. 4 strach, karta č. 5 smútok a karta č. 6 hnev. Človek, ktorý si hodil kockou povedzme 2ku, musel opísať, aký predsudok zažil, prípadne o akom počul, v súvislosti s láskou.

Ďalšou zaujímavou úlohou bolo umelecky znázorniť krásnu ženu. Mali sme teda nakresliť ženu, ktorú my považujeme za krásnu a keď to bolo hotové, mali  sme vysvetliť prečo sme nakreslili tú ženu tak ako sme ju nakreslili. Následne naša mentorka prestrihla naše výtvory a mali sme nájsť spôsob, ako tú ženu opäť spraviť krásnou. Cieľom tejto úlohy bolo zistiť, koľkí z nás majú predsudky voči ženskej kráse a celkovo voči ženám.

Ešte by som spomenula aktivitu, ktorá bola pre nás dá sa povedať pasívnou, keďže išlo o pozeranie filmu, no napriek tomu si myslím, že nám to dalo veľa. Išlo o film s názvom American History X, pričom táto aktivita bola zameraná na identifikovanie predsudkov prameniacich z kultúrnych odlišností.

Okrem vyššie spomenutých aktivít sme sa na začiatku projektu mali rozdeliť do 3 skupín, pričom jedna skupina mala za úlohu natočiť krátky film o našom projekte, ďalšia mala za úlohu vytvoriť brožúru o projekte, a tretia skupina mala vytvoriť blog. Na konci projektu sme potom mali odprezentovať a odovzdať výsledky  našej činnosti. Myslím si, že najkomplexnejšiu úlohu musel splniť tím, ktorý mal na starosti vytvorenie brožúry, keďže tá musela obsahovať kompletné opísanie všetkých aktivít, ktoré sme v priebehu kurzu robili. Napriek tomu si myslím, že aj členovia zvyšných dvoch tímov splnili svoju úlohu skvele. ?

Na záver by som ešte chcela oceniť prítomnosť pani psychologičky na kurze, ktorá svojimi vedomosťami a rozprávaním vniesla pre nás nové odborné poznatky o problematike predsudkov. Moje celkové hodnotenie tréningového kurzu je teda jednoznačne veľmi pozitívne a som rada, že som mala možnosť zúčastniť sa tohto projektu.