Talentom k podnikavosti a príležitostiam

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
IMG 1076

Rozvoj talentov je veľmi dôležitý. To spoznali študenti obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne na workshope dňa 20. 10. Študentom sme predstavili všetkých 34 talentov a dali možnosť aby si test silných stránok urobili s našou podporou. 

Všetci v živote občas narazíme na limity, ktoré sa nás snažia zastaviť. Pokiaľ k prekonaniu svojich limitov použijeme energiu svojich silných stránok, prejdeme nimi ľahšie, rýchlejšie a jednoduchšie.To najcennejšie, čo vám kedy bolo dané je priamo vo vás. Sú to vaše talenty a silné stránky. Vaše vlastnosti, schopnosti a nadanie, v ktorých ste výnimoční, bez toho, aby ste museli vynaložiť veľa energie. Každý človek sa narodí s talentami.Výnimočným sa však stanete až vtedy, keď investuje mnoho času do tréningu a ich rozvoja. Roy L. Smith tento proces zdokonaľovania zadefinoval ako disciplínu, pri ktorej sa talenty stávajú schopnosťami.

Workshop sa študentom veľmi páčil a z workshopu odchádzali plní odhodlania rozvíjať si svoje silné stránky. 

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

5df804f57111e 1