Rok v projekte GPC

IMG 2676

Od septembra 2022 sa konali workshopy a víkendové vzdelávania na troch školách Žilinského samosprávneho kraja a to Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Obchodná akadémia, Dolný Kubín a Stredná priemyselná škola IT, Kysucké Nové. Študenti sa počas týchto aktivít naučili ako napísať a vyhodnotiť projekt ale aj iné užitočné zručnosti napríklad v komunikácií, prezentovaní, sebareflexii.

23.2. sa uskutočnil workshop, na strednej priemyselnej škole v Kysuckom Novom Meste, kde sa študenti dozvedeli o programoch Európskej Únie ako sú Erasmus+, Discover EU, Európsky zbor solidarity a iné. Program bol vyplnení nielen prezentáciou ale aj diskusiou o zážitkoch ľudí, ktorí tieto programy zažili. Následne sa konali 3 víkendové školenia, kde účastníci nadobudli nové poznatky a predstavili nám ich komunitné projekty na ktorých pracovali počas predošlých mesiacov. Týchto školení sa zúčastnilo aj pár mladých ľudí, ktorí nám teraz pomáhajú prichystať mládežnícku výmenu, ktorá sa uskutoční v júni 2023. Vďaka participácii na predošlých aktivitách mali šancu vidieť a zažiť ako sa metodicky zostavujú takéto akcie a úspešne pripravili program tohto Erasmus+ projektu, pod našou kontrolou. Neskôr ho predstavili aj lídrom zapojených zahraničných skupín a dostali pozitívny feedback.

Na začiatku tohto roka sa aj naši dobrovoľníci rozhodli napísať si svoj solidárny projekt na podporu činnosti klubovne aby priniesli nové a zaujímavé aktivity, ktoré pomôžu s obnovou a rozširovaním komunity mladých v Kysuckom Novom Meste.

IMG 2591
IMG 2115
IMG 2586
IMG 2748
IMG 2743
2560px Erasmus Logo.svg

Podporené z programu Erasmus – ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG