Rhytm of life

“Rhytm of life”
 04. – 11. 10.2015, Edirne, Turecko, 42 účastníkov zo 7 krajín   
Šestica Slovákov mala v októbri možnosť zúčastniť sa mládežníckej výmeny v Turecku orientovanej na problematiku rómskej menšiny. Cieľom projektu bolo poukázať na ich bohatú kultúru a snažiť sa o šírenie tolerancie voči ostatným kultúram. Výber mesta Edirne za miesto konania nebol náhodný, v tomto meste vysoké percento obyvateľstva patrí k rómskej menšine. Súčasťou programu boli aj medzikultúrne dialógy a ďalšie aktivity, ktoré zúčastneným poukázali na život a problémy, ktorým čelí táto časť obyvateľstva. Do pamäte sa im určite vryla návšteva rómskej osady v mieste konania projektu. Nezabudnuteľným zážitkom bolo aj potápanie sa v mori s kyslíkovými bombami, kde okrem rýb mali možnosť vidieť hviezdice alebo aj chobotnice. Okrem toho si veľa zážitkov a skúseností odnášajú nie len z aktivít projektu, ale aj zo samotného Turecka.