O dobrovoľníctve. Dobrovoľník-hrdina súčasnosti – diskusia (Dobrovoľníctvo v regiónoch)

  • Post author:
  • Post category:KDC 2020

V závere roka (17.12.) Sekcia pre mládež ŽSK zorganizovala diskusiu O dobrovoľníctve s podtitulom Dobrovoľník- hrdina súčasnosti. Online diskusia sa začala o 14:00 a skončila o 16:00. Na diskusiu sa cez aplikáciu ZOOM prihlásilo 21 ľudí, prevažne pracovníkov s mládežou a dobrovoľníkov. Moderátorom bol Marcel Rypák zo Sekcie pre mládež ŽSK, ktorý si pozval 6 hostí. Hosťami diskusie boli Erika Jurinová, županka ŽSK, Michaela Ondríková, koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra, Gabriela Podmaková z Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Igor Janckulík z Orava Rescue System, Ivana Hrušková z organizácie Keric a Dominika Hradiská z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Témami diskusie bolo vnímanie dobrovoľníka a brigádnika v spoločnosti a rozdielov medzi nimi. Ďalej sa diskutovalo o aktuálnych trendoch v dobrovoľníctve, ako kovid-19 pandémia ovplyvnila prácu s dobrovoľníkmi a v čom sa môžu zlepšovať organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi.

diskusia o dobro rypák

Táto diskusia bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Diskusia sa organizovala v rámci projektu „Dobrovoľníctvo v regiónoch“.

logo ŽSK farebné 300x142 png
Rozvojová Agentúra

logo sekcia pre mládež žsk