Dobrovoľník bojujúci proti čiernym skládkam

  • Post author:
  • Post category:KDC 2020

V piatok 6. novembra sme v rámci našich pravidelných online diskusií hostili ďalšieho zaujímavého hosťa. Bol ním Ladislav Stupák, dobrovoľník bojujúci proti čiernym skládkam a zároveň zakladateľ občianskeho združenia Save nature by Čivas.

Ladislav Stupák sa venuje zbieraniu odpadkov už dlhé roky, avšak intenzívne posledné dva. Myšlienku čistenia okolitej prírody dostal pred 10 rokmi, kedy veľké povodne vyplavili mnoho neporiadku na breh miestnej rieky v obci, Vtedy si uvedomil, aký veľký problém odpad predstavuje, avšak sa bál posmeškov a upratovanie výraznejšie nepraktizoval. Posledné obdobie (marec 2019) sa však spoločne s rodinou, kamarátmi a dobrovoľníkmi rozhodli zobrať odpad do vlastných rúk. Pravidelné čistiace aktivity sa stali súčasťou jeho života. Ladislav spoločne s kamarátmi organizujú upratovacie akcie takmer každý týždeň. Akcie si vyžadujú množstvo času a ochoty, tá však skupinke okolo Ladislava nechýba. Pre efektívnejšie čistenie a zároveň šírenie povedomia o tomto obrovskom probléme sa Ladislav s kamarátmi rozhodli zaločiť občianske združenie Save nature by Čivas. Vytvorenie združenia sa prejavilo vo zvýšenom záujme verejnosti o túto problematiku. Sociálne siete predstavujú hlavný komunikačný nástroj s okolím a veľa krát sa stane, že ľudia sa prostredníctvom nich chcú pridať k dobrovoľníckym aktivitám a tiež priložiť ruku k dielu. Okrem klasického čistenia lesov a prírody sa v občianskom združení zameriavajú aj na ničenie čiernych skládok odpadu. Tých je podľa Ladislavových slov veľmi veľa a nanešťastie stále pribúdajú. Tieto skládky sú zložitejšie na vyzbieranie, keďže sa v nich v prevažnej miere nachádza nebezpečný odpad. Taktiež z hľadiska času vyzbierania odpadu či použitia ťažšiej techniky je skládka náročnejšia na vyčistenie. Za rok 2019 ich zničili 4.

Ladislav spoločne s jeho združením je správnym príkladom dobrovoľníckej nezištnej práce a vytrvalosti. Je skvelé, že sa medzi nami nachádzajú ľudia, ktorým nie je prostredie, v ktorom žijú, ľahostajné.

123769180 279196636756165 8834868140495333475 n 1

Táto diskusia bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

122724465 1033404073790511 8837122636246610794 n