Let’s design a Green City – Poľsko

“Let’s design a Green City”, tak znel názov projektu, ktorého som sa mal možnosť zúčastniť v rámci mládežníckej výmeny realizovanej pod záštitou Spółdzielni Socjalnej Zielone Śląskie v rámci projektu Erasmus+.

Náš 5-členný slovenský tím, vyslaný mimovládnou organizáciou Sytev, sa tak začiatkom júla ocitol v malebnom prostredí poľského mesta Jaworzynka, kde sa tento projekt konal.

Aj keď hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť model zeleného mesta, projekt bol pre mňa omnoho prínosnejším, pretože nebol len o samotnej téme. Ako totiž na začiatku povedali organizátori: “Nikto z nás nie je vaším učiteľom, všetci nimi ste, a každí z vás naučí toho druhého niečo”. A tak tomu aj bolo. Organizácia projektu sa totiž sústredila na čo najväčšie množstvo voľne organizovaných aktivít a workshopov. V rámci nich sme vždy boli rozdelení do iných skupín, kde každí zdieľal s ostatnými svoje ideje, skúsenosti či návrhy. Okrem toho sme taktiež každý večer spoznávali kultúru a krajiny ostatných participujúcich krajín – Poľska, Grécka, Turecká, Španielska a Litvy.

V rámci samotného návrhu ideálneho zeleného mesta sme najprv diskutovali o súčasných environmentálnych problémoch a spôsoboch využitia prírodných zdrojov – predovšetkým zelených plôch a ekologickej doprave v mestách, s ohľadom na zero waste. Aj keď sme sa zhodli, že podoba zeleného mesta môže byť pre každého individuálna, dospelí sme predsa ku konsenzus a základným pravidlám, ktoré by ho mali formulovať. Následne sme v dvoch skupinách vytvorili model zeleného mesta budúcnosti a vypracovali aj jeho ekologického sprievodcu.

Tento projekt bol síce mojím prvým, avšak ešte dlho budem naňho spomínať. Ukázal mi totiž nielen aké dôležité je vymieňanie si skúseností medzi mladými ľuďmi, ale aj to, že hoci sme z iných krajín, všetci máme podobné problémy a hľadáme na ne spoločné riešenia. A teda pokiaľ ide o život v mestách, primárne na nás záleží akú podobu budú mať v budúcnosti. Ako povedal koordinátor projektu: “Ekológia nie je iba o zariadeniach. Zahŕňa totiž aj to najmenšie správanie človeka, ktoré prispieva k zlepšeniu stavu životného prostredia.”

Som preto nesmierne vďačný, že som sa mohol tohto projektu zúčastniť a odniesť si z neho množstvo užitočných poznatkov, ale i mnoho nezabudnuteľných zážitkov. Taktiež je pre mňa nesmiernym plus, že som si vďaka nemu zlepšil komunikačné schopnosti a tímovú prácu.

Matúš Barút