Erasmus – Rumunsko

Náš výlet do Rumunska cez projekt Erasmus začal dňa 8. mája 2022 o desiatej večer pred železničnou stanicou v Žiline. 

Čakal tu na nás vodič s autobusom a rovnako sme sa tu aj prvýkrát stretli so žiakmi z Gymnázia na Varšavskej ulici 1 v Žiline. Po hodine a pol sme stáli v Holíči, kde sme v autobuse privítali našich ďalších rovesníkov, ktorí s nami cestovali do Rumunska. Cesta bola veľmi dlhá, no napokon sme tých 16 hodín nekomfortnej jazdy vydržali. Keď sme zbadali značku mesta Balan, všetci sa prebrali, lebo sme vedeli, že sme v cieli.                                                                                                                                        

Náš cieľ bola miestna stredná škola. Privítal nás sympatický chlapec, ktorý nás ubytoval v školskom internáte. Na izbách sme boli ubytovaní po dvojiciach. Prvý večer sme strávili v jedálni, kde sme sa zoznamovali s účastníkmi projektu, ktorí reprezentovali Rumunsko. Počas prvých troch dní sme vykonávali aktivity, v ktorých sme sa navzájom lepšie spoznávali. Počas týchto dní prišli aj účastníci, ktorí reprezentovali Maďarsko. Na štvrtý deň sme sa vybrali na dvojhodinovú túru ku miestnej chate, kde nás privítal starosta mesta Balan. Objasnil nám niektoré veci z politiky v Rumunsku. V ďalších  dňoch sme už začali komunikovať na danú tému projektu Erazmus – politika. Veľmi často sme sa rozdeľovali do skupín, v ktorých sme potom vytvárali projekty. V sobotu sme rovnako, ako aj ostatné krajiny, prezentovali našu krajinu. Pripravili sme si na ukážku náš spev, porozprávali sme o histórií Slovenska, o našich tradíciách, predstavili sme rôzne povesti atď. Ostatní mohli vyskúšať aj naše tradičné jedlá. Na ďalší deň nám Tibi, náš vedúci, napísal na papier 4 politické strany, do ktorých sme sa mohli podľa svojho uváženia zaradiť. Mohli sme si vybrať medzi socialistami, environmentalistami, liberálmi, či kapitalistami. Každá strana musela vytvoriť projekt, kde bol napísaný názov politickej strany a kde boli vyjadrené jeho pozitívne stránky. Jednotlivé strany mali za úlohu vytvoriť videá na kampaň, v ktorej boli vyobrazené pozitívne stránky danej strany, v čom sa líši od iných a v čom je jedinečná. Neskôr sme tieto videá povinne uverejňovali na Facebooku.                                                                                     

Ku koncu projektu Erasmus sme si vymenili medzi sebou politické strany. Každá strana si musela zvoliť svojho prezidenta a hovorcu, ktorí diskutovali s ostatnými členmi strán. Občas dochádzalo aj k nezhodám názorov a hádkam. Na konci sme volili prezidenta spomedzi kandidátov jednotlivých strán. Prezident, ktorý mal najviac hlasov, vyhral aj so svojou politickou stranou.

Na záver nesmiem zabudnúť na bohatý program a milých a sympatických ľudí, ktorí nám s radosťou pomáhali a každý večer nám umožnili odreagovať sa na diskotéke. Nesmiem zabudnúť ani na výborné jedlo, ktoré nám pripravovali miestni kuchári. Mesto Balan nebolo nijako zaujímavé, no predsa sme si ho všetci zamilovali. Všetci sme si výlet užili, získali veľa zážitkov a spomienok, ktoré človek nikdy nevypustí z hlavy. Verím, že ak by bola možnosť vrátiť sa, nikto z nás by neváhal. 20 mája sme absolvovali našu dlhú cestu domov.                         

Chcel by som sa poďakovať hlavne pani Mgr. M. Sikorovej, ktorá nám pobyt vybavovala. Vážime si jej snahu a nikdy na to nezabudneme. Rovnako sa chcem poďakovať aj našej pani riaditeľke Ing. M. Vítovej, PhD. MBA,, ktorá nám umožnila zúčastniť sa projektu.

Peter Gettin, III.BM