Bezpečne nielen na nete

KNM 01

Dňa 18. 11. 2021 sa na základnej škole Nábrežná 845/17, 024 01 v Kysuckom Novom Meste konalo školenie na tému „vyjadrujeme sa bez nenávisti“. Cieľom tohto školenia bolo priblížiť mládeži aký majú dopad nenávistné prejavy na našu spoločnosť. Na tomto školení sa zúčastnilo desať žiakov a 1 učiteľka. Žiaci sa ochotne zapájali do programu, ktorý bol pre nich vopred pripravený. Rozoberali sme aký význam majú predsudky a aké môžu mať dopady na ľudí. Priblížila som im túto tému pomocou zaujímavej aktivity s názvom Eurotrain. Po jej zrealizovaní sme vzájomne rozoberali dopady jednotlivých rozhodnutí, ktoré vyplynuli z danej aktivity.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2