Bezpečne nielen na nete

262179912 3023557104522602 5248852091608699939 n

V tento deň som robila dva workshopy v dvoch triedach. Prvá trieda bola 3.A druhá trieda bola sexta. Vo workshopoch boli nejaké rozdiely. Zatiaľ čo tretiaci sa zapájali len zriedka, žiaci triedy sexta boli aktívnejší. Avšak obe triedy workshop bavil. Spolu sme diskutovali  o rôznych prejavoch nenávisti. Hlavná aktivita obe triedy veľmi bavila a bolo počuť veľa smiechu. Každý z účastníkov, či už jednej alebo druhej triedy, odchádzal z workshopu nejaký spôsobom obohatený.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2