Bezpečne nielen na nete

received 1058475561650210

Dňa 15.12. sa uskutočnili workshopy na Základnej škole Clementisovej v Kysuckom Novom Meste. Žiakov sme na začiatku upútali prezentaciou, kde sme ich aj oboznámili s témou neformálneho vzdelávania. Ďalej prišla aktivita, vďaka ktorej si žiaci si žiaci dokázali uvedomiť problematiku stereotypov a predsudkov a nasledovala diskusia o nájdení riešení, čo proti nim robiť. Aktivitu hodnotili účastníci pozitívne a do diskusie sa horlivo zapájali.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.