Bezpečne nielen na nete

IMG 20211105 122547

Dňa 5. novembra sme realizovali dva workshopy na tému „Vyjadrujeme sa bez nenávisti“. Cieľom bolo, aby si všetci zúčastnení lepšie uvedomili vplyv nenávistných prejavov akéhokoľvek typu. Všetci z nás sa stretli s prejavmi nenávisti. Žiaci téme rýchlo porozumeli a aktívne a ochotne s nami komunikovali a diskutovali. Obe triedy tento workshop obohatil a naučil ich vnímať nenávistné prejavy oveľa citlivejšie a z viacerých uhlov pohľadu. 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 1