Bezpečne a bez nenávisti online

2222

Dňa 25.10.2023 sa uskutočnil workshop na tému Bezpečne a bez nenávisti online na Gymnáziu v Považskej Bystrici sídliacom na adrese ul. Školská 234/8. Žiakov z triedy 1.A sa počas 45 minút sa v rámci neformálneho vzdelávania žiaci mali možnosť dozvedieť o dôležitosti problematiky nenávisti na internete, pomocou výkladu v spojení s prezentáciou v pozadí. Dozvedeli sa viac o pojmoch, ako sú: stereotypy, predsudky, diskriminácia, nenávisť, rasistické predsudky a rasizmus. No okrem toho sa po čase aktívne zapájali do rozličných aktivít ako napríklad Eurotrain, aktivitu ktorej cieľom je hravou formou poukázať na problematiku predsudkov v spoločnosti. Ďalej mali možnosť vidieť ako si iný ľudia na internete veria, ale v skutočnosti by do oči ,, hate “ nepovedali. Toto všetko bolo za sprievodu prezentácie, výkladu a príkladných videí. Diskutovali o rozličných témach spojených s nenávisťou a šikanou, ako jej predchádať, na koho sa obrátiť, tak isto o ich osobných skúsenostiach a pocitoch. Veľmi dobre obohacovali program aj už skôr spomínané náučné videá, ktoré zaujímavou formou pomáhali vysvetľovať pojmy, slúžili ako prevencia proti rasizmu, či ukazovali príklady „ hejtu “. Študenti zo začiatku počas aktivít spolupracovali pomerne pasívne, napriek tomu sa s nimi dalo pracovať a neskôr však bola ich spolupráca výrazne aktívnejšia.

20231025 105512
20231025 105037
image
image 12