Ako sa nezľaknúť prvej pomoci

DSC00088

V pondelok 21. júna sme v spolupráci s Červeným krížom Žilina usporiadali podujatie pre školy a verejnosť. Cieľom podujatia bolo ukázať študentom ale aj verejnosti ako správne poskytnúť prvú pomoc, keďže včasná pomoc môže zachrániť život. Na podujatí sa zúčastnili študenti ZŠ Clementisova a Strednej odbornej školy strojníckej. Podujatie začalo v pondelok o 8:00 hodiny. Pre školy sme vyhradili priestor do 12:00 a dokopy sa zúčastnilo 6 tried z nášho mesta. Počas toho si mohli pozrieť jednotlivé stanovišťa, zástucovia Červeného kríža Žilina im odprezentovali, ako správne poskytnúť prvú pomoc, ako pristúpiť k človeku, ktorý potrebuje pomoc.

Smostatne si mohli vyskúšať jednotlivé techniky, napríklad ako postupovať pri dusení sa, ako uložiť človeka do stabilizovanej polohy a vyskúšali si aj masáž srdca, samozrejme bez vdychovania, keďže sme sa museli držať aktuálnych hygienických pravidiel.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Európskeho zboru solidarity.

esc 2 1
logo mssvas iuv