Zdravo a eko: Planéta nás potrebuje

Na tému ochrany životného prostredia nám do diskusie 28. januára prišla porozprávať Ivana zo združenia Znepokojené matky. Je to združenie matiek, ktorých hlavným cieľom je apelovanie na vládne inštitúcie, aby sa na otázky ochrany životného prostredia dívali razantnejšie a aby uskutočňovali rýchle a efektívne kroky na zníženie emisií skleníkových plynov, keďže naša planéta čelí klimatickej kríze obrovských rozmerov. Zmeny v klíme môžeme spozorovať všade na svete a týkajú sa aj Slovenska. Preto je viac ako dôležité viesť takého iniciatívy na ochranu životného prostredia aj na území našej vlasti. Signifikantnou súčasťou združení venujúcich sa klimatickej zmene je osveta a vzdelávanie. Na to sa zameriavajú aj Znepokojené matky, ktoré sa pripojili k študentským protestom za ochranu enviromentu.

Ivana porozprávala, čo ju znepokojuje na súčasnom stave životného prostredia a aké nebezpečenstvá nám môže neekologický spôsob života priniesť.

V súčasnosti sa v združení venujú balíku opatrení s názvom Zelený reštart. Na tomto dokumente sa podieľali odborníci z 20 mimovládnymi organizáciami. Dokument obsahuje opatrenia v 8 oblastiach, ktorý by po zavedení mohol výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a riešiť problémy spojené s klimatickou krízou hradené z Plánu obnovy.

pic453564

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

122724465 1033404073790511 8837122636246610794 n 1