Názov projektu: „Give blood , Give us life
Typ projektu: Mládežnícka výmena
Dátum: 29.04.2019-07.05.2019
Téma projektu : “V Infopacku nižšie“
Počet účastníkov: 6 účastníkov vek 18+
Prihlásenie: https://sytev.typeform.com/to/oYdgne

Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: bezplatná
Podmienka účasti:
angličtina úroveň B1, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na
projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom),
záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej
komunite.
Infopack: https://drive.google.com/file/d/1Q_mMPwjVz-wWzASLaCjMDqZwLw2qPjjy/view?usp=sharing