‘’On the other side of the screen’’

POLAND
‘’On the other side of the screen’’
Naša cesta sa začala v pondelok, 5. Augusta, 2019.
Niektorý účastníci boli z okolia Bratislavy, no väčšina z okolia Košíc, jedna účastníčka z okolia Žiliny a dvaja dokonca pochádzali zo susednej Ukrajiny, preto sme sa všetci spolu stretli v severnejšom meste Slovenska, v Žiline. Tam sme spolu nastúpili na FLIX-bus a namierili sme plnou parou vpred novým zážitkom, čakajúcim priateľstvám, smiechu a nezabudnuteľným spomienkam.

Zúčastnené krajiny boli – Poľsko, Grécko, Francúzsko, Slovensko a Chorvátsko. Boli sme ubytovaný v špeciálnom a vzdelávacom stredisku pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, čo taktiež malo svoj dôvod. Rozdelili sme sa do dvoch budov : do hlavnej ( Francúzsko, Chorvátsko a Poľsko) a vedľajšej ( Slovensko a Grécko). My, konkrétne, sme boli na izbách ubytovaný vždy po dvoch a s dvomi Grékmi, o tomto sme však nevedeli, preto keď sme pricestovali a vošli do vnútra našich izieb, čakalo na nás milé prekvapenie. Všetkým sa tento nápad páčil a donútilo to aj mladších účastníkov komunikovať a uvoľniť sa v prítomnosti ich rovesníka z inej krajiny.
ImageNaša mobilita sa uskutočnila v juho-západnom poľskom meste, vo Wroclave.
Názov projektu bol ´On the other side of the screen´, ktorý v doslovnom preklade znamená ´Na druhej strane obrazovky´.
Témou celého projektu bola teda komunikácia a sociálne siete, ako prostriedok komunikácie. Názov ´on the other side of the screen´ chcel poukázať že za celou komunikáciou na internete je niečo viac a nie je to jediný spôsob komunikácie medzi ľuďmi.
Technológia nám v súčasnosti otvára cestu k lepšiemu životu a dáva nám veľa príležitostí rozvíjať naše záujmy, vášne a schopnosti. Sme vďaka nej schopný komunikovať s ostatnými, ktorí žijú na druhej strane sveta. Je to účinná a pohodlná forma komunikácie, ktorá môže taktiež viesť k závislosti.

V súčasnosti je to v našej spoločnosti obrovský problém a prostredníctvom tohto projektu sme boli upozornený na závažnosť tohto problému a mali učili sme proti nemu ´bojovať´ zaujímavými formami komunikácie vrátane Morseovho kódu, posunkového jazyka, prostredníctvom divadla a ďalších.
Naši organizátori boli veľmi kreatívny a vždy nám všetko chceli nejakým spôsobom spríjemniť, raz sa im to však nepodarilo. Raňajky sme mávali vždy medzi 8:00-9:00 a program nezačal skôr ako o 9:00. Avšak, v deň, kedy sme sa mali učiť Morseov kód nás všetkých neoznámene zobudili o 7:00 a vyhnali do telocvične. Tam sme všetci v pyžamách sledovali našu leaderku ako rukami, bez slov, niečo ukazuje a snaží sa nám niečo povedať. Ničomu sme nerozumeli a väčšina účastníkov boli z nevarovaného zobudenia rozhodený a všetci sme mali zmiešané pocity. Po pár minútach sme dostali papiere s Morseovým kódom, vysvetlením a súčasným ospravedlnením za prebudenie, no pocity nám pomáhajú pri zapamätávaní si a ukladajú nám rôzne momenty života do dlhodobej pamäti. Po raňajkách sme v učení sa Morseovho kódu pokračovali a skutočne nám to išlo efektívnejšie vďaka už prijatým informáciám z rána.
Robili sme veľa ďalších zaujímavých aktivít ako napríklad hranie divadla – tieňové, ponožkové, opera, pantomíma … – a neraz sme sa vybrali do mesta, či už kvôli pamiatkam alebo sme robili štatistiku na tému ´technológie a minulosť ´.
Takisto sme sa učili posunkovú reč s paní zo sluchovým postihnutím. Jej rodičia sú hluchý a ona má taktiež z tejto oblasti veľké zdravotné problémy. Bola však veľmi milá a názorne nám ukázala celú abecedu a pomaly s nami začala komunikovať posunkovou rečou. Bol to vážne úžasný zážitok.
ImageNesmieme ani zabudnúť na krásne medzinárodne večere a prezentácie všetkých krajín, dozvedeli sme sa veľa nových informácií a vždy sme po skončení tancovali! My sme spoločne reprezentovali SYTEV a Slovensko.

Väčšina ľudí by si tento projekt možno nezvolilo z dôvodu hosťujúcej krajiny – Poľsko je naša susediaca krajina, slovanského pôvodu, práve preto máme aj značne podobný jazyk a nie je medzi nami až tak veľká kultúrna diverzita, atď. – no hneď na začiatku tohto článku chcem podotknúť že ani jeden zo Slovenských účastníkov neľutujeme tohto skvelého rozhodnutia. I keď je to naša susedná krajina, málo ľudí má tu chuť ju spoznať trošku lepšie no počas nášho pobytu sme boli veľmi milo prekvapený bohatou, poľskou históriou.

 rámci spoznávania sme aj navštívili múzeum 2. svetovej vojny, kde nám bližšie predstavili jej priebeh no z pohľadu Poľska a aj mesta Wroclaw. Bolo to vážne úžasné, pretože sme mohli vidieť emócie našich partnerov, ktorých zjavne táto téma zasiahla. Je to niečo čo nám žiadny učiteľ nikdy v škole nevysvetlí, bolo úžasné že sa aj mladý 14-16 ročný poliaci zaujímali o históriu svojej krajiny a vážia si svoj národ, o tejto téme sme sa veľmi

dobre s nimi porozprávali vo voľnom čase ešte aj predchádzajúce a nasledujúce dni od návštevy múzea.
Projekt nás veľmi svojou témou prekvapil a myslím že sme si všetci z neho odniesli veľa, bol to skvelý zážitok a určite sa všetci do Poľska chceme niekedy v budúcnosti znova pozrieť!