Improvesation

„Improvizuj, staň sa kreatívnym, expresívnym a spontánnym prostredníctvom hudby a mysli aj na ostatných“ o tom bol projekt Improvesation ktorý sa konal v slnečnom španielskom mestečku Soria od 11. do 18 Augusta  2019.

Bola to mládežnícka výmena ktorej cieľom bolo zapojiť mladých ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím do tvorivého a umeleckého prostredia. Pomocou hudby sme sa naučili komunikovať aj s kamarátmi, ktorý nemali to šťastie naučiť sa hovoriť cudzími jazykmi, kvôli ich zdravotnému postihnutiu. A tak sme využili hudbu ako náš spoločný jazyk. Hudobná improvizácia nám poslúžila ako nástroj na odstránenie kultúrnych a intelektuálnych bariér vytváraním vzťahu inkluzívnosti medzi ľuďmi s rôznymi schopnosti.

Naučili sme sa vytvárať rôzne zvuky a melódie pomocou netradičných hudobných nástrojov, pričom sme používali aj obyčajné veci ako vedrá a palice. A čo viac, pochopili sme aký veľký význam má pre nás hudba – robí nás viac tolerantnými, šťastnejšími a je to nástroj na posilnenie nenásilnej komunikácie medzi nami – teraz už kamarátmi z piatich európskych krajín: Španielska, Talianska, Rumunska, Slovenska a Litvy. Tento projekt sme zakončili skvelou „jam session“ v ktorej sa nám podarilo vytvoriť neuveriteľnú atmosféru, a tú sme preniesli aj na obyvateľov malého mestečka, keďže tí sa na nás prišli pozrieť ako diváci.