Farebné sídliska

  • Post author:
  • Post category:KDC 2020

Počas letných prázdnin sme spolu s členmi Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu (KMMP), dobrovoľníkmi a miestnymi umelcami začali pripravovať projekt „Farebné sídliska“. Na prípravných stretnutiach sme s dobrovoľníkmi začali pripravovať makety z kartónov na hry, ktoré sme maľovali na chodníky a ihriská.

IMG 3105

Dňa 5. septembra sa energoblok na Komenského ulici ako piaty v rade dočkal nového šatu od miestnych umelcov. Po minuloročnej príprave fasády sa dobrovoľníkom v rámci projektu „Identity ulíc“ podarilo oživiť fasádu ošarpanej budovy. Žiaci základnej školy a škôlky Nábrežná a návštevníci CVČ tak majú po polročných nútených prázdninách o dôvod na radosť navyše.

Po dokončení projektových aktivít sme spoločne s dobrovoľníkmi a členmi KMMP zhodnotili projekt na spoločnom stretnutí. Projekt sme zhodnotili ako úspešný a veľmi pozitívne reakcie prichádzali aj od občanov, či už na sociálnych sieťach alebo aj osobne. Najväčší úspech zožal ale energoblok, ktorí miestni umelci s našou pomocou namaľovali. Zo starej špinavej budovy sa stala „okrasa“ nášho mesta, čo sa týka estetiky.

463948

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu Baumit.

logo