Employing European Youth

Od 2. 5.2021 do 7. 2. 2021 sa konal tréningový kurz v Španielsku v hlavnom meste, v Madride, a skupina troch slovákov mala to šťastie zúčastniť sa ho.

a

Počas, už spomínaného kurzu, patrili medzi ich denné aktivity prednášky, ktoré boli zamerané na vedenie úspešného biznisu, prezentované profesionálmi z rôznych oblastí podnikania. “Na projekte sme mali prednášky, kde sme sa vždy dozvedeli niečo nové od skúsenejších ľudí. Každý nám rozprával o svojom projekte a o tom, na čo je dôležité v oblasti podnikania myslieť. Okrem toho sme samozrejme spoznávali nové kultúry, ľudí a získavali nové priateľstva.” spomína účastníčka Petronela.

b

Chvíle strávené na prednáškach určite neboli zbytočné. Na otázku, čo si odniesla z kurzu, odpovedala Petronela nasledovne: “Odniesli sme si nové nápady a ‘myšlienky iných ľudí’, spôsoby, ako sa oni pozerajú na dané veci. Dozvedeli sme sa opäť niečo nové a vypočuli si prednášajúcich, ktorí sú zatiaľ určite skúsenejší a len to, že sme videli akým smerom sa môžeme uberať a že každý začínal na nule nám dalo minimálne nádej.

c

Táto výmena slúži ako ďalší dôkaz toho že neformálna edukácia takýmto štýlom je rozhodne kvalitnejšia ako tá formálna. Mimo toho je ďalším benefitom aj socializácia s členmi z iných krajín, ktorá je neodbytnou súčasťou každého projektu, a následné získavanie nových kontaktov do budúcna.

Táto aktivita bola podporená pod programom Erasmus+.

Dizajn bez názvu