Dobrovoľníctvo so SlovakAid

  • Post author:
  • Post category:KDC 2020

V piatok 04. 12. 2020 o 16:00 sa organizovala ďalšia online diskusia o dobrovoľníctve so SlovakAid. Pozvanie do diskusie prijala Katarína Kucharik Jarošová, projektová a finančná manažérka v sekcií Dobrovoľníci.

Katarína porozprávala o oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorú zastrešuje SlovakAid pod Ministerstvom zahraničných vecí. Taktiež opísala, ktoré sú teritoriálne a sektorové priority rozvojovej pomoci. V súčasnosti prebiehajú humanitárne aktivity v krajinách Keňa, Moldavsko, Gruzínsko a taktiež na Balkáne, na Blízkom východe či v Afganistane.

SlovakAid ponúka grantové výzvy pre organizácie neziskového sektora, ktoré napísaním projektu môžu získať finančné prostriedky na realizáciu projektu v krajine, kde SlovakAid uskutočňuje svoju činnosť. Zároveň v rámci projektu organizácia zabezpečuje dobrovoľnícke pozície. Dobrovoľníkom na dlhodobé dobrovoľníctvo sa môže stať ktokoľvek, kto splní základné požiadavky (viac ako 18 rokov, vysoká úroveň anglického jazyka, ochota vycestovať na obdobie viac ako 3 mesiace).

slovakaid final

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.