Cycling for recycling

Od 23 do 28 septembra sa skupinka 3 slovákov vydala na Erasmus+ projekt do Turecka. O Turecku je toho veľa známeho a taktiež aj v SYTEV-e máme s tureckými projektami bohaté skúsenosti. Tento projekt bol avšak jedinečný.

Hlavnou témou projektu bolo promovať rycyklovanie a to veľmi zaujímavým spôsobom- športom, konkrétne bicyklovaním.

Účastníci projektu jazdili na svojích projektoch po Turecku a zostavovali sa na r§znych miestach ako na školách, mestkých úradoch a podobne. Ihneď si ich všimli miestne média. Zo slovenskej skupiny, ako aj z celej Erasmus+ skupiny sa čoskoro stali mieste celebrity a objavili sa v novinách, správach a v rádiu.

Nezabudlo sa ani na tradičné kultúrne večery, kde účastníci predstavili svoje tradície, kultúru, jedlo a zvyky.

Vďaka tomuto projektu sa obyvatelia Aydin provincie dozvedeli viac o recyklácií, udržateľnom životnom štýle a možnostiach zelenej mobili, ako aj o možnosti Erasmus+ mobilít a celého programu.