BOARDGAMES AS A TOOL FOR INCLUSION

Začiatkom nového školského roka vzniklo množstvo spoluprác. Jednou z nich je spolupráca s organizáciou SYTEV, vďaka ktorej majú nielen žiaci, ale aj my učitelia možnosť zapojiť sa do programu ERASMUS +.

V dňoch od 22.9 – 27.9. 2019 sme sa v Španielsku zúčastnili tréningového kurzu s názvom Boardgames as a tool for inclusion.

Naša cesta začala v skorých ranných hodinách vo Viedni. V Madride sme pristáli krátko pred deviatou hodinou doobeda. Na letisku sme sa následne privítali so svojími cudzokrajnými kolegami a spoločne sme sa presunuli do miesta konania nášho kurzu do mesta Cubillos Del Sill (Leon). Tam sme sa stretli s hlavnými organizátormi a trénermi projektu (Esther Sanchéz Muňoz, Jordi Martinez, Azael Herrero a Roberto Carlos Lopez Martin). V rámci zoznamovacích aktivít sme mali možnosť spoznať ľudí z rôznych kútov Európy ako napríklad: zo Španielska, Portugalska, Talianska, Írska, Turecka, Slovinska, Bulharska a Cypru. Aj napriek jazykovej, národnostnej i generačnej rozmanitosti sme vytvorili skvelý tím, ktorý vniesol do projektu výnimočnú atmosféru.

Hranie Boardgames (stolové hry) tvorilo značnú časť nášho tréningového kurzu. Po každej odohranej hre sme si spoločne priblížili jej využitie v rozličných variáciach jednotlivých skupín. Zhodnotili sme jej funkciu a definovali sme si základné kompetencie, ktoré sme chceli hrou nadobudnúť. Prostredníctvom workshopov, počas ktorých sme svoju pozornosť kládli na praktické využitie boardgames, sme mali možnosť zlepšiť si tímovú spoluprácu, precvičiť si argumentačné schopnosti, prehĺbiť si svoju vlastnú kreativitu a strategický pohľad, vylepšiť si medziľudské vzťahy a vedieť sa správne v danej situácií rozhodovať. Počas celého týždňa sme popri našej vzájomnej spolupráci v rámci kurzu spoznávali nielen nových ľudí z rôznych európskych krajín, ale aj samých seba. Zistili sme, kam siahajú naše zručnosti a schopnosti a akým spôsobom ich vieme ešte viac zdokonaliť.

bty

Vďaka tejto skúsenosti sme sa mnohému naučili. Už teraz vieme, že sa budeme snažiť preniesť mnohé nadobudnuté zručnosti aj do života v našej škole počas vyučovacieho procesu.

Touto cestou chceme vyjadriť veľké ĎAKUJEM organizátorom projektu, organizácii SYTEV, ale hlavne našej škole, že ponúka aj nám (učiteľom) možnosť vycestovania za účelom vzdelávania a nadobudnutia nového, zaujímavého a jedinečného poznania.

Mgr. Mária Kariakinová

Mgr. Laura Fučíková