Bezpečne nielen na nete

image5

Dňa 10. novembra sme organizovali ďalšie workshopy pre žiakov na ZŠ v Brodne. Komunikovali sme o predsudkoch, vyjadrovaní na internete a o sociálnych sieťach. Žiakom sa téma celkom páčila a žiaci sa snažili zapájať a diskutovať.. Žiakom sa najviac zo všetkého páčili aktivity, hlavne „Eurotrain“. Snažili sme sa upozorniť žiakov na následky pri šírení nenávisti na internete.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2