Bezpečne nielen na nete

9

Dňa 25.05 sme organizovali 3 workshopy na Základnej škole Martinskej v Žiline. Cieľom bolo upovedomenie žiakov/študentov o stereotypoch. Ako vznikajú, čo sú a ako sa môžeme vyvarovať ich prechádzaniu do predsudkov až rasizmu.

Prvý workshop začal o 8:00 pre žiakov 8.C triedy. Žiaci robili síce čo mali ale vôbec s nimi nebolo ľahké pracovať. Vcelku rýchlo sa skončili všetky aktivity, do diskusie sa nejako veľa nezapájali a skoro na všetkom sa smiali. Nebrali to celé zrovna nejako vážne. Avšak povedali, že si z tohto workshopu niečo nové odnášajú a aj sa im to páčilo.

Druhý workshop začínal o 8:55 pre žiakov 9.B triedy. Trieda síce reagovala, ale boli tu časti, kde vyjadrili svoj názor iba jedna-dve osoby. Avšak aktivity išli ako boli plánované. Dokonca sa počas diskusie zapojilo aj viac ľudí a zdieľali svoje myšlienky a skúsenosti.

Tretí workshop začal o 9:50 pre žiakov 9.A triedy. Bolo vidno, že niektorí žiaci mali o túto tému veľký záujem a sú s ňou dobre oboznámení. Už počas prezentácie mali niekoľko otázok a vôbec sa nebáli vyjadriť svoj názor. Neskutočne dobre sa mi s nimi pracovalo a bolo to pekné zakončenie tohto dňa.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.