Podeľ sa a pomôž (Dobrovoľníctvo v regiónoch- KNL)

Od októbra 2020 prebieha projekt Komunitnej nadácie Liptov s názvom „Podeľ sa a pomôž“, ktorého hlavným cieľom je pomôcť obyvateľom Slovenska zo sociálne slabšieho prostredia ohrozených chudobou. Zámerom je pravidelná a dlhodobá podpora rodín, ktoré to najviac potrebujú.

Jedná sa o potravinovú zbierku, v ktorej môžu ľudia môžu zanechať potraviny v špeciálne vyhradených boxoch s označením názvu projektu “Podeľ sa a pomôž” v predajniach Lidl na Liptove. Boxy potravín sa zbierajú každý štvrtok a dobrovoľníci spoločne s koordinátorom ich umiestňujú do balíčkov. Napokon sa naplnené tašky osobne doručia ľuďom, ktorí sú v ťažkých životných situáciách a majú problémy finančne zabezpečiť svoje rodiny.

Od začiatku zbierky Komunitná nadácia Liptov potravinovo pomohla už 135 rodinám na Liptove.

knl pic
Dobrovoľníci z KNL

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

knl logo