Naším cieľom je hlavne podpora mladých ľudí v ich rozvoji, či už na miestnej, celonárodnej ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti neformálneho vzdelávania a rozvoja. Taktiež sme aktívny v kultúrno-spoločenskej a dobrovoľníckej činnosti pre verejnosť, vytváranie komunít a spoločenstiev mladých ľudí.