background

Informačné centrum mladých

S čím pracujeme?

Informačné centrum mladých

Informačné centrum mladých v Kysuckom Novom Meste pôsobí od roku 2018, poskytuje a sprostredkuje informácie pre klientov a online informuje občanov cez web a sociálne siete. Počas roka 2021 navštívilo ICM približne 600 klientov. Klienti ICM mali záujem o rôzne druhy informácií, ktoré sme im poskytli prostredníctvom konzultácii, ale aj cez rôzne informačné materiály. Za rok 2021 sme usporiadali viac ako 240 workshopov na základných a stredných školách, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 3 400 deti a mladých ľudí z celého Žilinského samosprávneho kraja. Zúčastní sa neformálnych workshopov na svojej škole, zavolaj si nás urobiť vám takéto workshopy na rôzne témy ako je kariérne poradenstvo, rozvoj podnikavosti, bezpečnosť na internete, kritické myslenie, participácia, mapovanie potrieb, projektový manažment, komunikácia, tímová spolupráca, … Alebo absolvuj s nami víkendové vzdelávania. Objednaj si nás aby sme urobili tvojej triede, žiackej školskej rade alebo tvojmu krúžku team building.