background

Zhromaždenia

Povinné zverejňovanie

Zhromaždenia

# Dokument Zverejnené
#1 Zápisnica 2015 13.10.2015
#2 Zápisnica 04.01.2016 04.01.2016
#3 Interná smernica 2016 04.01.2016
#4 Zápisnica 19.12.2016 19.12.2016
#5 Správa revízora 2016 19.12.2016
#6 Zápisnica 03.07.2017 03.07.2017
#7 Zápisnica 17.03.2018 17.03.2018
#8 Zápisnica 22.03.2019 22.03.2019
#9 Zápisnica 25.02.2021 25.02.2021