background

2%, ktoré majú zmysel

Podporte nás!

2%, ktoré majú zmysel

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu. Vďaka Vaším 2% môžeme ďalej vykonávať aktivity pre mladých ľudí v našom meste. Na základe tejto podpory môžeme ďalej poskytovať informačné a poradenské služby, rozvíjať dobrovoľníctvo v našom regióne, ale aj poskytovať možnosti na zmysluplné trávenie voľného času pre mladých ľudí.

Za 7 rokov našej činnosti sme dokázali získať 2 000 dobrovoľníkov z toho 150 pravidelných, vyslať 1 400 mladých ľudí na medzinárodné projekty, vytvoriť 165 dobrovoľníckych aktivít a zorganizovať 2 200 online a offline workshopov pre viac ako 30 000 mladých ľudí na celom Slovensku.

V našej činnosti pokračujeme aj vďaka Vašej podpore, ktorú si nesmierne vážime.

Formulár na darovanie 2% si môžete stiahnuť tu:

Sťiahnuť tlačivo

Údaje o prijímateľovi: SYTEV
IČO: 50001248
Právna subjektivita: občianske združenie
Adresa: Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Postup:
Zamestnanec
1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Do 31. marca 2023 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).
V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. Právnická osoba Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.