background

Spolupracujúce organizácie

Povinné zverejňovanie

Spolupracujúce organizácie

# Dokument Zverejnené
#1 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti dobrovoľníctva Gymnázium Hlinská 15.12.2020
#2 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti dobrovoľníctva UPRACME SLOVENSKO 10.12.2020
#3 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti dobrovoľníctva s KNL. 23.11.2020
#4 Memorandum o parnerstve a spolupráci v oblasti dobrovoľníctva s OZ V.I.A.C. 23.11.2020
#5 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM Gymnázium Hlinská ICM 15.07.2020
#6 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM 10. 10. 2019 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kysucké Nové Mesto 11.10.2019
#7 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM 27. 08. 2019 Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti 28.08.2019
#8 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM SZŠ sv. Františka z Assisi 28.08.2019
#9 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM 24. 11. 2017 Spojená škola Tvrdošín 22.10.2018
#10 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM 23. 11. 2017 Spojená škola Kysucké Nové Mesto 24.11.2017
#11 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM 13. 11. 2017 Súkromná Spojená škola EDUCO Námestovo 24.11.2017
#12 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM 07. 11. 2017 ZŠ Oravská Jasenica 24.11.2017
#13 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM 31. 10. 2017 SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín 24.11.2017
#14 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM 27. 10. 2017 Základná škola Veľký Slavkov 27.10.2017
#15 Memorandum o spolupráci a partnerstve v oblasti ICM ZŠ Povina 03.09.2021
#16 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM Stredná odborná škola dopravná 07.05.2022
#17 Memorandum o partnerstve a spolupráci v oblasti ICM 10. 10. 2022 Gymnázium Veľká okružná 22 11.10.2022
#18 Memorandum o spolupráci Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 10.11.2022
#19 Deklarácia partnerskej spolupráce Horný Vadičov 12. 12. 2022 13.12.2022
#20 Deklarácia partnerskej spolupráce Skalité 16. 12. 2022 17.12.2022
#21 Deklarácia partnerskej spolupráce ZŠ Clementisová Kysucké Nové Mesto 22. 12. 2022 23.12.2022
#22 Deklarácia partnerskej spolupráce ZŠ Svrčinovec 27. 12. 2022 28.12.2022
#23 Deklarácia partnerskej spolupráce ZUŠ Krásno nad Kysucou 02. 01. 2023 03.01.2023