background

O nás

O rganizácia SYTEV vznikla v roku 2015 ako nápad viacerých mladých ľudí.

Všetko čo potrebujete vedieť o SYTEV-e

Mimovládna organizácia sídliaca v Kysuckom Novom Meste, pracujúca na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Hlavným zameraním je každodenná práca s deťmi a mládežou na lokálnej úrovni v regióne Kysúc cez Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament, YC|Mládežnícku klubovňu, Kysucké dobrovoľnícke centrum, Informačné centrum mladých, Európsky informačný bod pre mladých Eurodesk a Otvorené centrum DofE.

Vízia
Osobnostne a profesijne rozvíjať mladých ľudí, ktorí budú svoje nadobudnuté zručnosti a skúsenosti predávať ďalšej mládeži, udržať aktívnu mládež v dedinách a mestách a vytvárať mladé lokálne komunity.

Poslanie
Nájsť skryté talenty u mladých ľudí, aby sami vedeli smerovať svoju budúcnosť a rozvíjať sa v tom, čo ich baví a napĺňa. Našou činnosťou chceme vplývať na mladého človeka, formovaním jeho osobnosti, aby sa viac zaujímal o prostredie, v ktorom žije. Aby bol vnímavý voči okoliu a spoločnosti, aby sa nebál uskutočňovať zmenu.

Zámer
Občianske združenie pracujúce s mládežou so silnou regionálnou pôsobnosťou a stabilným personálnym zložením.

about


S - Slovak
Y - Youth
T - Traveling
E - Education
V - Volunteering

Hodnoty
Solidarita
Komunita
Participácia
Odvaha
Vytrvalosť

Ciele
Vytváranie partnerstiev a sieťovanie sa so Slovenskými a zahraničnými organizáciami.
Partnerstvo OZ SYTEV s organizáciami a inštitúciami na všetkých úrovniach, aj v zahraničí, pre kvalitnejší život mladých ľudí na Slovensku.
Rozvoj a podpora mládeže cez rôzne vzdelávacie, dobrovoľnícke ale aj voľnočasové aktivity a tak vytvárať silné komunity mladých ľudí zapájajúce sa do verejného života.
Šírenie povedomia na zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí.
Zapájanie sa do mládežníckej politiky a tvorby strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou na všetkých úrovniach počas účinnosti stratégie.

S
Sme slovenská organizácia pôsobiaca na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Y
Primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 13 - 30 rokov, ktorým sa venujeme v rámci našej činnosti cez rôzne aktivity organizácie a jej platforiem.

T
Poskytujeme mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou možnosti na cestovanie (mobilitu), vzdelávanie sa, dobrovoľnícku službu a pracovné príležitosti cez rôzne európske a iné programy.

E
Jednou z našich hlavných činností je neformálne vzdelávanie mladých ľudí cez rôzne workshopy, diskusie, a semináre. Naši členovia sa neustále vzdelávajú na akreditovaných školeniach.

V
Šírime povedomie o zmysluplnosti dobrovoľníctva, rozvíjame a podporujeme dobrovoľnícke iniciatívy a aktivity v rámci regiónu Kysuce a Žilinského samosprávneho kraja.

Strešným organizácií

Sme súčasťou strešným organizácií

Získali sme Ocenenia/Poďakovania/Záštity od rôznych organizácií a inštitúcií

Získali sme Ocenenia/Poďakovania/Záštity

Kto udelil Názov Rok
Nadácia pre deti Slovenska, Hodina deťom Poďakovanie - Pokladničná zbierka v uliciach 2017
V.I.A.C., Žilinské dobrovoľnícke centrum, Žilinský samosprávny kraj Ďakovný list za dobrovoľnícku službu a angažovanie sa - Srdce na dlani 2018
Predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová Záštita - Hug day 2018 2018
Združenie miest a obcí Slovenska, Nadácia pre deti Slovenska a KOMUNÁLNA poisťovňa Ocenenie KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM 2018
Asociácia krajských rád mládeže Ocenenie sTOPa v kategórii TOP projekt roka 2019 - Show your talent 2019
V.I.A.C, Žilinské dobrovoľnícke centrum Dobrovoľnícky projekt/Program roka - Srdce na dlani 2020
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Plaketa Eugena Bárkánya 2020
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií Certifikát najvyššieho štandardu kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
"S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!"
2021

Zamestnanci SYTEVu

Kto stojí za SYTEVom

Lukáš Hrošovský

Lukáš Hrošovský

Lukáš má na starosť:
Riadenie organizácie
Worshopy a vzdelávania
Reprezentácia organizácie

Tomáš Hrošovský

Tomáš Hrošovský

Tomáš má na starosť:
pomoc pri komunitných aktivitách
manažment mládežníckeho parlamentu
zastupovanie mladých ľudí v rôznych komisiach a na stretnutiach

Adriana Burgerová

Adriana Burgerová

Adriana má na starosť:
lektorovanie neformálnych workshopov ako ICM
koordinácia programu Show your talent
koordinácia projektu Vyjadrujeme sa bez nenávisti

SYTEV je organizácia, ktorá spája veľa ľudí. Medzi dobrovoľníkov patria:

Naši dobrovoľníci

Anna Mária Janetková

Anna Mária Janetková

Anna Mária má na starosť:
pomoc pri komunitných aktivitách