background

Aj Vaša firma môže pomôcť

Podporte nás!

Aj Vaša firma môže pomôcť

Sme mladí ľudia z občianskeho združenia Sytev, ktorým nie je mládež ľahostajná. Primárne sa venujeme vzdelávaniu mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, organizovaniu verejných akcií, rozvoju a osvete dobrovoľníctva a cezhraničným študentským výmenám. Pôsobíme v Kysuckom Novom Meste, kde sídlime a vykonávame našu činnosť. Od vzniku nášho združenia (rok 2015) sa nám podarilo založiť Informačné centrum mladých v KNM, v ktorom poskytujeme a sprostredkujeme informácie pre klientov a online informujeme občanov cez web a sociálne siete. Postupom času sme získali priestor od nášho mesta a vytvorili sme YC|Mládežnícku klubovňu, v ktorom sa pravidelne odohrávajú rôzne aktivity ako filmové štvrtky, herné piatky či diskusie na rôzne témy. V januári 2019 vznikol mládežnícky parlament, ktorý pôsobí ako poradný orgán primátora a ako hlas mladých v našom meste. Zasadnutia Kysucko-Novo-Mestského parlamentu prebiehajú každý mesiac.

Od roku 2016 pravidelne a systematicky pracujeme aj s dobrovoľníkmi a v minulom roku sme dostali akreditáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako Kysucké dobrovoľnícke centrum. V ňom sa venujeme koordinácií dobrovoľníkov, rozširujeme povedomie o dobrovoľníctve a organizujeme mnoho dobrovoľníckych aktivít v našom meste a okolí. Aj v období pandémie s rôznymi obmedzeniami a opatreniami sa nám podarilo v roku 2020 usporiadať 34 dobrovoľníckych aktivít s účasťou 289 dobrovoľníkov.

Ako mládežnícka organizácia máme za sebou veľa úspešných projektov a ocenení. Získali sme ocenenie od Nadácie pre deti Slovenska ako „Komunita priateľská deťom a mladým ľudom“, vďaka našim aktivitám aj „Mesto dobrovoľníctva ŽSK“ v roku 2018, sme súčasťou rozvojového programu „Show your talent“, ktorý bol ocenený ako TOP projekt Slovenska. V roku 2020 sme zorganizovali 46 workshopov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 1 088 účastníkov. S nástupom pandémie COVID-19 sme presunuli naše vzdelávacie aktivity do online prostredia a zorganizovali sme 39 online diskusií pre 644 účastníkov.

S našou činnosťou chceme pokračovať aj naďalej, avšak ťažké obdobie pandémie nás finančne oslabilo, preto sa obraciame s ponukou o vzájomnú spoluprácu. Vy a Vaša spoločnosť ste dôležitou súčasťou nášho mesta a regiónu. Aj Vy sa tak môžete spolupodieľať na tvorbe aktivít pre verejnosť, ktoré majú pridanú hodnotu pre celú spoločnosť. My Vám radi ponúkneme reklamný priestor v online aj offline priestore. Našim sponzorom vyslovujeme verejné poďakovania v príspevkoch o našich aktivitách na sociálnych sieťach a webe, kde pripájame aj fotky z aktivít s logami sponzorov.

Ak sa Vám naša činnosť páči, neváhajte a staňte sa našimi partnermi.

ĎAKUJEME.

Naši dobrovoľníci

Aktivita z projektu „Farebné sídliská“

Workshopy

Verejnoprospešné aktivity- obnova vnútrobloku

Vzdelávania