background

Židovský cintorín

Detail projektu

Židovský cintorín

Vznik židovského cintorína možno datovať do počiatku 19. storočia. V roku 1828 boli v meste 5, v Kysuckom Lieskovci 19 a v Lodne 4 obyvatelia židovského pôvodu. Avšak v roku 1857 ich bolo v Kysuckom Novom Meste 102 a v okolitých dedinách 81. Pochovávanie mŕtvych si vynútilo zriadenie cintorína, na odľahlej časti mesta smerom k osade Dubie. Cintorín sa využíval aj pre zomrelých z ostatných okolitých obcí. V prednej časti pôvodne stála murovaná budova, ktorá slúžila ako márnica. V roku 1875 bola zriadená židovská škola, pri ktorej neskoršie bola vybudovaná synagóga. Do dnešnej doby sa zachovalo len niekoľko pomníkov a od západnej a juhozápadnej strany betónová ohrada. (Text prevzatý z web. stránky mesta Kys. Nové Mesto: www.kysuckenovemesto.sk. Podľa stránky ÚPN bol stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942 v Kysuckom Novom Meste a okolí nasledovný: Kysucké Nové Mesto 29, Krásno nad Kysucou 3, Lutiše 2, Nesluša 1, Nová Bystrica 7, Ochodnica 3, Riečnica 3, Stará Bystrica 24 (mala vlastný cintorín), Vranie 3, Zborov nad Bystricou 3 a Žilina 2977. Na Kysuciach boli židovské cintoríny: Kysucké Nové Mesto, Stará Bystrica (zanedbaný), Čadca (zničený), Turzovka (zničený) a Vysoká nad Kysucou-Nižný Kelčov. V okolí sú židovské cintoríny v Žiline, Rajci a Varíne.