background

Náučný projekt KNM

Detail projektu

Náučný projekt KNM

V Kysuckom Novom Meste vznikol uť tretí náučný chodník. Náučný chodník vedie cez historické centrum nášho mesta a informuje obyvateľov, návštevníkov a turistov o historických a kultúrnych pamiatkách v našom meste. Chodník začína na ulici Belanského (Klub 75) a pokračuje cez mesto, zahŕňa v sebe historické budovy, meštianske domy, kostoly a iné pamiatky.