background

Kysucké dobrovoľnícke centrum

S čím pracujeme?

Kysucké dobrovoľnícke centrum

Kysucké dobrovoľnícke centrum vzniklo v roku 2020 a je súčasťou občianskeho združenia SYTEV. Vznik centra vyplynul z potreby efektívnejšej koordinácie dobrovoľníkov, manažmentu dobrovoľníckych aktivít a lepšieho prepojenia dobrovoľníckych organizácií v regióne. KDC pôsobí na území Žilinského samosprávneho kraja v regióne Kysúc a je súčasťou Žilinského dobrovoľníckeho centra. Na Týždni dobrovoľníctva spoločne pridalo ruku k dielu takmer 150 dobrovoľníkov z 5 regiónoch. KDC zorganizovalo viacero dobrovoľníckych aktivít, do ktorých sa zapojilo viac ako 70 dobrovoľníkov. Využi Kysucké dobrovoľnícke centrum aby si sa dozvedel/a o možnostiach, ktoré ponúkame na zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít na Kysuciach ale aj v celom Žilinskom samosprávnom kraji. Zapoj sa do dobrovoľníctva a využi svoj čas zmysluplne napríklad čistením svojho okolia, osadzovaním náučných tabúľ, maľovaním chodníkov, vytváraním paletových sedení, …