background

Európsky zbor solidarity

S čím pracujeme?

Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity je nový program Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Všetci mladí ľudia, ktorí sa zapoja do niektorej z aktivít Európskeho zboru solidarity, súhlasia s jeho poslaním a zásadami, ktoré budú dodržiavať. V Európskom zbore solidarity sa môžeš zaregistrovať, keď budeš mať 17 rokov, no na projekte môžeš začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov. Do projektov Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku do 30 rokov vrátane. Máš 18+? Tak poď robiť dobrovoľníka/dobrovoľníčku do zahraničnej organizácie, zlepšiť sa v cudzom jazyku a pomocť. Si dobrovoľník, pracovník s mládežou, učiteľ/ka? Poď s nami sa neformálne vzdelávať s inými dobrovoľníkmi a pracovníkmi z celej EÚ.