background

Erasmus+

S čím pracujeme?

Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie 2021 – 2027. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport predstavujú kľúčové oblasti, ktoré sú pre občanov oporou v ich osobnom aj profesijnom rozvoji. Vysokokvalitné inkluzívne vzdelávanie a odborná príprava, ako aj informálne učenie sa a neformálne vzdelávanie poskytujú mladým ľuďom a účastníkom vo všetkých vekových skupinách kvalifikácie a zručnosti potrebné na ich zmysluplnú účasť na živote v demokratickej spoločnosti, medzikultúrne porozumenie a úspešný prechod na trh práce, resp. zmenu postavenia na ňom. Na základe úspechu programu na obdobie 2014 – 2020 program Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzívnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie. Máš 13 - 30 rokov? Tak poď s nami na mládežnícku výmenu neformálne sa vzdelávať s mladými ľuďmi z celej Európy, spoznávať európske mestá a pamiatky a nájsť si nových medzinárodných priateľov. Za 7 rokov našej činnosti sme vyslali viac ako 1 500 účastníkov na medzinárodné projekty. Stránka Erasmus+